Sociálna zodpovednosť

  • Podniky a zamestnanci

Spoločnosť sa vždy riadila koncepciou zameranou na ľudí, chránila práva a záujmy zamestnancov podniku, poskytovala zamestnancom výrobnej linky ubytovanie a slávikov zadarmo, zriadila poštovú schránku s návrhmi zamestnancov, načúvala hlasu zamestnancov a usilovala sa o vytvorenie platformy pre spoločný rast podnikov a zamestnancov.

  • Podniky , dodávatelia a zákazníci

Pokiaľ ide o dodávateľov a zákazníkov, počas sledovaného obdobia sa udržiavala dlhodobá priateľská spolupráca so spoločnosťou. V súlade s koncepciou čestnosti a dôveryhodnosti sa spoločnosť usiluje o rozvoj s dodávateľmi a zákazníkmi a spolupráca sa ďalej posilnila.

  • Podnikanie a spoločnosť

Ako nekótovaná verejná spoločnosť spoločnosť venuje veľkú pozornosť svojej spoločenskej zodpovednosti ako nekótovanej verejnej spoločnosti a snaží sa o ekonomickú návratnosť pre akcionárov. S cieľom hlboko implementovať národnú stratégiu a ducha rozvoja zmiernenia chudoby sa spoločnosť aktívne snažila hrať úlohu nekótovaných verejných spoločností pri plnení národnej stratégie zmierňovania chudoby. Počas sledovaného obdobia spoločnosť implementovala cielené plánovanie zmierňovania chudoby rôznymi spôsobmi a v posledných rokoch venovala desaťtisíce juanov na podporu výstavby chudobných oblastí.