Agaróza

  • Agarose

    Agaróza

    Agaróza je lineárny polymér, ktorého základnou štruktúrou je dlhý reťazec striedajúcich sa 1, 3-naviazanej β-D-galaktózy a 1, 4-naviazanej 3,6-anhydro-a-L-galaktózy. Agaróza sa všeobecne rozpúšťa vo vode pri zahriatí na viac ako 90 ° C a pri poklese teploty na 35 - 40 ° C vytvára dobrý polopevný gél, čo je hlavná vlastnosť a základ jej viacnásobného použitia. Vlastnosti agarózového gélu sa zvyčajne vyjadrujú ako sila gélu. Čím vyššia je pevnosť, tým lepší je výkon gélu. Čistá agaróza je často ...