Agent na objasnenie mladiny

  • Beer Clarifying Agent

    Agent na objasnenie piva

    Činidlo objasňujúce pivo je extrahované z najkvalitnejších morských rias. Ako prírodný zelený produkt jeho bezpečnosť akceptovala Organizácia OSN pre poľnohospodárstvo. Účinnosťou čistiaceho prostriedku na mladinu je absorbovať bielkoviny mladiny, odstrániť zmäkčovateľný dusík, urobiť pivo číre a odložiť trvanlivosť piva. Činidlo na čírenie piva má dva typy: granule a prášok. Má vlastnosti jednoduchého použitia, nízkych nákladov a zjavného účinku a môže účinne vylepšiť č ...